Communicatietraining

Voor veel mensen is communicatie hun tweede beroep. De organisatie waar zij werken stelt naast technische kennis en vaardigheid steeds hogere eisen aan de communicatieve vaardigheden en verwacht effectieve communicatie.

In mijn trainingen staan ervarend leren en oefenen centraal. Met behulp van ondersteunende theorie en achtergrondkennis kunnen deelnemers ook van elkaar leren. Er is veel aandacht voor praktische toepasbaarheid, waarbij de werksituatie van de deelnemers het uitgangspunt is.

Ik ben ingeschreven als docent bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Gedragsbeïnvloeding
Veel mensen hebben een verandertaak in de organisatie waar zijn werken. De wereld verandert snel. Vrijwel iedere verandering heeft gevolgen voor het gedrag van mensen. Vaak verlopen verandertrajecten moeizaam. Er is weerstand, mensen vallen terug in eerdere patronen, en mensen zijn niet rationeel in hun handelen. Om mensen met een verandertaak te helpen, heb ik samen met Gerald Morssinkhof de Academie voor gedragsverandering opgericht. De academie organiseert inspiratiebijeenkomsten, workshops, opleidingen en ontwikkelt methoden die gebruikt kunnen worden bij een gedragsverandering, zowel bij interne als bij externe stakeholders. Samen schreven we het boek 'Beweging in gedrag. Bakens en routes bij gedragsverandering'. Meer info: academievoorgedragsverandering.nl 

Conflicthantering
Speciaal voor boswachters en toezichthouders (BOA) heb ik enkele trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. Tijdens toezicht kunnen zij van alles tegenkomen: mensen die verdwaald zijn, bezoekers die de hond wel / niet aangelijnd hebben, onderzoekers, koeien die zijn uitgebroken, een ree dat is aangereden enz. Van een toezichthouder wordt verwacht dat hij/ zij steeds een snelle inschatting kan maken van de situatie en dat hij weet te voorkomen dat de situatie escaleert. Hij verleent service aan de bezoeker, zorgt voor veiligheid voor mens en dier en helpt mee de natuur te beschermen.

Begeleiden van vrijwilligers
Gericht op (het werken met) vrijwilligers heb ik enkele trainingen ontwikkeld en uitgevoerd.

Effectief communiceren
Enkele voorbeelden van mijn algemene bedrijfstrainingen zijn:

Speciaal voor boswachters, excursieleiders en toezichthouders heb ik de volgende trainingen ontwikkeld en uitgevoerd:


Labyrinth
Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum