Communicatieadvies

• Strategische communicatieadvies
• Verandercommunicatie
• Vrijwilligersmanagement

• Strategisch communicatieadvies
In deze tijd van voortdurende veranderingen is een heldere visie op de rol van communicatie in de organisatie noodzakelijk. Belangrijkste vraag is hoe strategische communicatie kan bijdragen aan de ambities en het organisatiebeleid: past het bedachte beleid wel bij de dagelijkse realiteit? Als dat klopt en blijft kloppen dan is de kans van slagen veel groter.
Als het in uw organisatie ontbreekt aan kennis of capaciteit, kan ik ondersteunen met professioneel advies bij veranderingsprocessen. Door een effectieve aanpak en ondersteuning van deze processen kan ik bijdragen aan meer intern en extern draagvlak bij complexe communicatievraagstukken.

• Verandercommunicatie
Bij belangrijke veranderingsprocessen kan tijdelijke advisering een effectieve aanpak ondersteunen. Communicatiemanagement draait om contact. Het vakgebied gaat over sturing van en advisering over het contact tussen de organisatie en haar in- en externe omgeving. Zodra er problemen zijn in de contacten tussen top en medewerkers, tussen medewerkers onderling, tussen personen in de organisatie en de buitenwereld, is er dus communicatiemanagement nodig. Communicatiemanagement helpt de ideale combinaties te zien tussen de organisatie en de in- en externe stakeholders en hoe deze kunnen worden gerealiseerd.

• Vrijwilligersmanagement
Vanuit mijn ervaring met het opstellen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid bij Natuurmonumenten adviseer ik organisaties bij het werken met vrijwilligers.
Voor Natuurmonumenten heb ik een informatiemap samengesteld voor alle vrijwilligers. Deze is inmiddels geactualiseerd en bewerkt en staat nu online.

 

Labyrinth
Een webdesign van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum